Abonnemang Privat

Flextid139 kr i tim.
Denna abonnemangsform passar bäst till er som vill komma ner i pris och att det inte är så noga när vi kommer och städar under planerad vecka. Vi planerar tillsammans en tid och dag som vi kommer och städar regelbundet på. Skulle vi behöva flytta er städtid en viss vecka så blir ni noterad via sms. Kan ibland ske med kort varsel. Tänk på att ni som kund ansvarar över att vi kan komma in till er bostad genom nyckel, kod eller öppna åt oss. 2 veckors uppsägningstid. Om ni önskar städning ett tillfälle i månaden eller färre, kan det endast väljas som en flextid till en kostnad om 199 kr i tim

Abonnemang 3159 kr i tlim.
3 månaders uppsägningstid.

Normalt Abonnemang185 kr i tim.
Normalt abonnemang är utan bindningstid och kan sägas upp när som helst. Meddela oss gärna ändå i tid så vi hinner planera in ändringar för allas trivsel.

Provstädning.
Innan tecknande av abonnemang kan man beställa en prova på städning för att få en uppfattning om oss, tidsåtgång och vad priset kommer bli per tillfälle. För pris på provstädning se aktuell prislista. Man binder sig inte att teckna abonnemang vid en prova på städning.

  • Nöjd Kund Garanti gäller på alla abonnemang
  • Nöjd Kund Garanti gäller inte på framtida städningar efter datumet uppsägning av abonnemanget inkom till oss.’
  • Nöjd Kund Garantin gäller om när är missnöjd med utförd städning och vi har möjlighet att kunna tillträda senast 3 dagar efter eller enligt ök. och fixa till städningen.
  • Framkörningsavgift tillkommer beroende på område, se gällande prislista.
  • Rengöringsmedel och utrustning ingår i framkörningsavgiften.
  • Priserna är inkl moms och efter rut-avdrag samt per städare.
  • Företag kan begära offert eller också teckna sig till abonnemang med aktuell rabatt utan rut-avdrag.
  • Abonnemang räknas som återkommande städning varje eller varannan vecka
  • Flextid abonnemang kan läggas in med färre städningar än 2 gånger per månad och då till samma pris som enstaka.